Lidl, Albert Heijn en Jumbo zetten zich in om rijst duurzamer te maken

Het Sustainable Rice Platform introduceert vandaag de wereldwijde bewustwordingscampagne ‘SRP Around the World’ die meer aandacht vraagt voor de grote impact van de rijstteelt op mens en milieu en de noodzaak voor de overstap naar duurzamere teelt. Het ‘SRP Verified’ keurmerk stimuleert consumenten een rol te spelen bij de verduurzaming van rijst. Een aantal producten met dit keurmerk zijn op dit moment te koop bij Lidl, Albert Heijn en binnenkort ook bij Jumbo.

Groeiende vraag
Bijna de helft van de wereldbevolking, ruim 3,5 miljard mensen, zijn afhankelijk van rijst als belangrijkste basis onderdeel van hun maaltijd. De vraag naar rijst zal in de komende 25 jaar met 25% stijgen, stelt het Internationale Rijst Onderzoeksinstituut (IRRI). Naast de groeiende vraag, kent de rijstteelt serieuze sociale en duurzaamheidsuitdagingen. Zo zijn meer dan een miljard mensen, waaronder 140 miljoen kleine boeren, en hun families afhankelijk van de rijst industrie voor hun werk en inkomen. Voor het verbouwen van rijst wordt momenteel 30-40% van het wereldwijd beschikbare zoetwater ingezet en de sector is verantwoordelijk voor bijna 10% van de totale door mensen geproduceerde methaan-emissies. Rijst is erg kwetsbaar voor klimaatverandering waardoor het te verwachten wereldwijde aanbod met 15% kan dalen als we niet ingrijpen. SRP zet zich daarom in om de groeiende vraag te midden van deze ontwikkelingen op een duurzamere manier te beantwoorden en de wereld duurzaam te kunnen blijven voeden.

SRP Geverifieerd’ keurmerk
Om consumenten een rol te laten spelen in deze verduurzaming introduceerde SRP in 2021 het ‘SRP Geverifieerd’ keurmerk. Dit keurmerk is in 2022 meteen door Milieu Centraal aangemerkt als een van de 12 topkeurmerken op het gebied van voeding“Het ‘SRP Verified’ label koppelt consumenten aan boeren die duurzamere rijst telen. Zo kan iedereen direct een steentje bijdragen aan de transformatie naar een eerlijkere en duurzamere rijstteelt”, aldus Jop Blom, duurzaam ondernemer en woordvoerder van SRP in Europa. “We zijn blij dat in Nederland de grote supermarktketens Lidl, Albert Heijn en binnenkort ook Jumbo en naar verwachting nog een aantal andere supermarktketens dit keurmerk introduceren. Nederland speelt daarin samen met Duitsland en Italië op dit moment echt een voortrekkersrol in Europa.”

Concrete oplossingen SRP
Het SRP is wereldwijd actief met meer dan 20 grootschalige projecten om rijst duurzamer te maken. Meer dan 150.000 boeren in verschillende landen zijn bij SRP aangesloten en passen duurzamere landbouwmethodes toe. De eerste analyses van een aantal van deze SRP-projecten wijzen uit dat dit gemiddeld voor een vermindering van 50% CO2 uitstoot, 20% waterreductie en 10% vermindering van het gebruik van pesticiden heeft gezorgd. Ook vergroten deze projecten het inkomen van boeren met 10-20%. Jop Blom vult aan dat: “Deze eerste resultaten zijn een mooie start. Maar meer bewustwording over de impact van de rijstteelt is essentieel om dit verder op te schalen en de resultaten verder te verbeteren. Nog maar weinig mensen zijn op de hoogte van de maatschappelijke en klimaatuitdagingen van rijst en nog minder mensen weten hoe ze hierin zelf bewuste keuzes kunnen maken. De ‘SRP Around The World’ campagne” en de samenwerking met de Nederlandse supermarktketens brengt hier hopelijk verandering in.”

Over Sustainable Rice Platform
Het Sustainable Rice Platform is een initiatief van o.a. het VN-Milieuprogramma, het International Rice Research Institute, het Duitse GiZ en meer dan 100 private en publieke leden en spelers binnen de wereldwijde keten van de rijstproductie. In 2011 lanceerden zij het SRP multi-stakeholderprogramma. Hierbinnen wordt onderzoek gedaan om duurzamere rijstteelt, productie, beleidsvorming, handel en consumptie te bevorderen. De visie van het SRP en haar leden is erop gericht om de wereld duurzaam te kunnen blijven voeden door een verandering in de sector teweeg te brengen waarbij gezonde, hoogwaardige en voedzame rijst voor de consument centraal staat. Tegelijkertijd helpt het platform de werknemers en kleine boeren om de werk en leefomstandigheden te verbeteren en ook onze planeet verder te beschermen. Via #ChooseSustainableRice en de website www.sustainablerice.org kun je meer informatie vinden over de campagne en de activiteiten van SRP.

Het bericht Lidl, Albert Heijn en Jumbo zetten zich in om rijst duurzamer te maken verscheen eerst op Plantaardig.org.